Privacy verklaring

Deze Privacy Policy van www.iPhone-batterijen.nl is geplaatst en in werking getreden met ingang van oktober 2013.

Persoonsgegevens
Je kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie je bent of enige informatie over jezelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van jou nodig hebben om bijvoorbeeld met je te corresponderen of bij het aanmaken van een account / het doen van een bestelling. Samsung-Batterij hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Verklaring verstaan wij onder de term persoonsgegevens gegevens zoals: uw naam, adres, e-mail adres, internet-provider, telefoonnummer, of andere persoonlijke informatie die door u aan ons verstrekt wordt. Door Samsung-Batterij worden klantenlijsten niet verkocht, verhuurd of in lease gegeven aan derden. Door iPhone-Batterijen worden alle mogelijke maatregelen genomen om te voorkomen dat anderen zich onrechtmatig toegang verschaffen tot de persoonsgegevens die aan iPhone-Batterijen zijn verstrekt via deze site. Aangezien er altijd een risico verbonden is aan het verstrekken van dergelijke gegevens en geen enkel systeem 100% veilig is vrijwaart iPhone-Batterijen zich van elke aansprakelijkeid.

Toepasselijkheid
Door deze website te bezoeken en te gebruiken, geeft u aan dat u instemt met de voorwaarden van deze Privacy Verklaring. Als u niet instemt met deze Privacy Verklaring wordt u verzocht deze site niet verder te gebruiken.

Cookies
Bij ieder internetbezoek plaatst samsung-batterij cookies op de computer van de bezoeker. Cookies zijn deeltjes informatie die op de harde schijf van uw computer worden geplaatst telkens als je naar de site surft. De bedoeling is een vlotter gebruik van de website mogelijk te maken. Zo wordt voorkomen dat u steeds uw paswoord moet invoeren, of dat u items van bezoek tot bezoek, indien van toepassing, steeds opnieuw in uw winkelwagentje moet plaatsen als u de transactie niet bij een eerder bezoek heeft afgemaakt.. Cookies kunnen geweerd worden van de harde schijf door deze in je internetbrowser uit te schakelen. De goede werking van de site kan dan wel niet meer worden gegarandeerd. Cookies en log-files laten ons ook toe de wijze waarop van de site gebruik wordt gemaakt, nader te onderzoeken. In geen geval wordt nagegaan welke informatie een individuele gebruiker bekijkt of afdrukt. We verzamelen wel statistische informatie om de website te optimaliseren.
Volgende
Snel iPhone batterij zoeken
 
Bijv: batterij iPhone 4s.
Geavanceerd zoeken
0 items
Levering
Verzending